0:46
โพสต์แล้ว 26 มกราคม 2016
Dialogue about Landmarks
or
продолжительность: 0:46
Posted on 26 มกราคม 2016
คำอธิบาย
A simple dialogue about local sights. You will for sure find something that is worth taking note!
คำที่แนะนำ
beautiful - สวยงาม
a canyon - โกรกธาร
cloudy - เมฆมาก
cool - เย็น
a documentary - สารคดี
exactly - เผง
a landmark - เครื่องหมายชี้บ่ง
liberty - เสรีภาพ
a mount - ภูเขา
not much - ไม่เท่าไหร่
of course - ย่อม
sightseeing - การชมทิวทัศน์
someday - วันหนึ่ง
a statue - ปฏิมา
very much - หนักหนา
to watch - ชม
yesterday - เมื่อวาน

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип