2:49
โพสต์แล้ว 3 มกราคม 2018
Sia — Snowman
or
продолжительность: 2:49
опубликовано 3 มกราคม 2018
คำอธิบาย
Snowman is a single from the Christmas studio album by Australian singer Sia. The song was released on 9 November 2017, and in December the singer performed it live on the Ellen DeGeneres Show.
рубрики:
New Year, Sia, Pop music
คำที่แนะนำ
an award - รางวัล
to carry - พก
catch - จับ
darling - ขวัญใจ
death - มรณกรรม
fear - กลัว
forever - ถาวร
to freeze - แข็ง
happily - เป็นสุข
have fun - ม่วน
to hide - แฝง
to hold - ถือ
holiday - วันเทศกาล
in front of - ต่อหน้า
to nominate - แต่งตั้ง
to perform - ปฏิบัติการ
a puddle - บ่อ
a season - ฤดู
to shed - ไหล
a snowman - มนุษย์หิมะ