2:49
โพสต์แล้ว 6 กันยายน 2014
Shrek — Thriller
or
продолжительность: 2:49
опубликовано 6 กันยายน 2014
คำอธิบาย
This is a funny parody on Michael Jackson's famous video clip "Thriller", starring the characters from the animated film "Shrek".
рубрики:
Shrek
คำที่แนะนำ
to crawl - คลาน
a creature - สัตว์
a fright - ความตกใจ
grumpy - ไม่พอใจ
a hound - หมา
mere - เท่านั้น
mortal - มฤตยู
a mummy - มัมมี่
nasty - ขื่น
a nun - ชี
an outburst - การระเบิดออก
to rot - เน่า
a sake - ประโยชน์
a shell - เปลือก
to shiver - สั่น
spontaneous - คล่อง
to star - นำแสดง