3:32
โพสต์แล้ว 26 ธันวาคม 2014
Death Is Only The Beginning
(Sherlock Holmes)

Death Is Only The Beginning
(Sherlock Holmes)

or
продолжительность: 3:32
Posted on 26 ธันวาคม 2014
คำอธิบาย
Before the execution, Lord Blackwood invites Sherlock Holmes to tell him about the future.
рубрики:
Sherlock Holmes
คำที่แนะนำ
akin - เกี่ยวดอง
a blasphemy - การดูหมิ่น
to dissect - ผ่า
duty - หน้าที่
fabric - ผ้า
gravity - แรงดึงดูด
an inmate - คนอยู่บ้านเดียวกัน
a leopard - เสือดาว
a necessity - ความจำเป็น
to oblige - บังคับ
peculiar - แปลก
primarily - แรกเริ่ม
sane - มีสติ
to spare - หวง
to underestimate - ดูถูกดูแคลน
unholy - ไม่ถือศีลธรรม
a wager - เดิมพัน
to worship - นมัสการ