1:23
โพสต์แล้ว 31 มกราคม 2016
Do humans need sharks?
or
продолжительность: 1:23
опубликовано 31 มกราคม 2016
คำอธิบาย
In this video, you are going to find out that sharks are actually very valuable to humans.
рубрики:
Animals, Ocean
คำที่แนะนำ
an apex - ปลาย
big old - ใหญ่โต
to bolster - หนุน
a breakthrough - การบุกทะลวง
careful - ระมัดระวัง
constantly - นิจศีล
a creature - สัตว์
definitely - มั่นเหมาะ
to destroy - ทำลาย
an ecosystem - ระบบนิเวศ
eventually - ลงท้าย
a guardian - ร่มโพธิ์ร่มไทร
habitat - เคหสถาน
to intimidate - ข่มขู่
look after - ดูแล
a manatee - สัตว์แมนะที
noble - เถกิง
a predator - สัตว์ที่กินสัตว์อื่นเป็นอาหาร
to protect - ป้องกัน
to regulate - กำหนด
rip to shreds - ฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
scientific - วิทยาศาสตร์
sea grass - หญ้าทะเล
a specie - เหรียญ
terrifying - การทำให้ขนพองสยองขวัญ
treatment - การกระทำ
valuable - มหรรฆ
virus - ไวรัส
voracious - โลภ