2:11
โพสต์แล้ว 30 มกราคม 2011
How to survive a shark attack
or
продолжительность: 2:11
Posted on 30 มกราคม 2011
คำอธิบาย
Which of the defence options is best for you when being attacked by a shark: splash and yell like a crazy, remain still and pretend to be dead, or attack the shark and punch it? Watch this video to find out.
рубрики:
Animals
คำที่แนะนำ
an animal - สัตว์
an attack - การถล่ม
to attract - จูงใจ
chance - โอกาส
curiosity - ความสอดรู้สอดเห็น
to decide - ตัดสิน
difference - เภท
fast - รวดเร็ว
gladly - เป็นสุข
go for the eyes - ไปตา
to lead - นำ
literally - เป็นไปตามตัวอักษร
to respond - ตอบ
to sample - ทดลอง
a shark - คนโกง
simple - ง่าย
to splash - สาด
a spot - จุด
to strike - ตี
to survive - รอด
tuck in - ใส่เข้าไป
unusual - แปลกปลอม
violently - เฮือก
worldwide - แผ่ไปทั่วโลก

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип