1:21
โพสต์แล้ว 13 พฤศจิกายน 2018
Sesame Street: Anna Kendrick & Elmo — Absorb

Sesame Street: Anna Kendrick & Elmo — Absorb

or
продолжительность: 1:21
Posted on 13 พฤศจิกายน 2018
คำอธิบาย
Sesame Street is an international educational children's TV programme that has been aired since 1969. The word absorb means to take in or soak up. What kinds of things do you think will absorb water?
คำที่แนะนำ
to absorb - ซึมซับ
to bring - พก
find out - ไล่เบี้ย
fur - ขน
here we go - ไปเลย
high five - แปะมือ
to investigate - สอบสวน
to mean - หมายความ
now - เดี๋ยวนี้
show - แสดง
soak up - อุ้ม
a sponge - ฟองน้ำ
take in - ใช้เวลาในการ
a turn - ตา
wet - เปียก

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English