2:5
โพสต์แล้ว 20 พฤษภาคม 2016
Self-driving cars
or
продолжительность: 2:5
Posted on 20 พฤษภาคม 2016
คำอธิบาย
By the year 2017 100 self-driving cars will appear on the roads of the Swedish city of Gothenburg.
рубрики:
Cars
คำที่แนะนำ
as long as - ตราบเท่า
authority - อำนาจ
autonomous - อิสระ
to avoid - เลี่ยง
catch on - จับ
a destination - ปลายทาง
efficient - สามารถ
to happen - ขึ้น
to implement - ทำให้เป็นผล
a legislator - ผู้แทนราษฎร
mainstream - ทางสำคัญ
to moot - ดำริ
a network - เครือ
on a large scale - ในขนาดใหญ่
to pledge - จำนำ
to release - ปล่อย
a resident - ผู้อยู่อาศัย
road rage - road rage
sea trial - ทะเลทดลอง
space - อวกาศ
to supervise - ดูแล
totally - ทั้งหมด
to track - ลาก
traffic - จราจร
a vehicle - พาหนะ
well and good - ดีและดี
with open arms - มีแขนเปิด