3:53
โพสต์แล้ว 17 กันยายน 2016
Savage Garden — To The Moon & Back

Savage Garden — To The Moon & Back

or
продолжительность: 3:53
опубликовано 17 กันยายน 2016
คำอธิบาย
Savage Garden were an Australian pop duo that used to be world-famous from 1997 to 2000. It was founded by vocalist Darren Hayes and instrumentalist Daniel Jones. The song "To the Moon and Back" was released in November 1996 as the second single from their debut album. It peaked number three on the UK Singles Chart, was listed among the 25 best songs on the U.S. Billboard Hot 100 and became band's first single to reach number one on Australia's chart.
рубрики:
Savage Garden, Rock music
คำที่แนะนำ
affection - เสน่หา
barren - แห้งแล้ง
bitter - ขม
color-blind - บอดสี
crime - อาชญากรรม
to define - กำหนด
to fly - บิน
hang something on - แขวนอะไรไว้
hold on - กอด
hurt - น้อยใจ
journey - เที่ยว
to justify - ่แสดงความบริสทธิ์
keep in touch - ติดต่อกัน
make up - แต่งหน้า
outer space - นอกโลก
to pack - ซอง
pleasant - สนุกสนาน
private - เอกชน
reach out for - เอื้อมมือ
shy away - ขี้อาย
take a dive - ดำน้ำ
that is why - ด้วยเหตุนี้
treason - กบฏ