2:44
โพสต์แล้ว 12 ธันวาคม 2013
Santa Claus song

Santa Claus song

or
продолжительность: 2:44
Posted on 12 ธันวาคม 2013
คำอธิบาย
New Year is coming, so we would like to suggest an excellent song to you, which you can learn with your kids specially for a New Year's party.
рубрики:
Kid songs, New Year
คำที่แนะนำ
a beard - เครา
to bring - พก
to carry - พก
a chimney - ปล่อง
a cookie - คุกกี้
to cover - ปกคลุม
to disappear - หาย
an ear - หู
floppy - ห้อย
to fly - บิน
glass - กระจก
to hope - หวัง
a keyhole - รูกุญแจ
to leave - ปล่อย
a plate - จาน
to pull - ดึง
reindeer - กวางขนาดใหญ่
a sack - กระสอบ
shiny - ผ่อง
sky - ท้องฟ้า
a suit - สูท
to wait - รอ
to walk - เดิน
a wall - ผนัง

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English