1:55
โพสต์แล้ว 2 ธันวาคม 2015
Rural Olympics in India
or
продолжительность: 1:55
Posted on 2 ธันวาคม 2015
คำอธิบาย
In the small Indian village of Kila Raipur in the state of Punjab, the Rural Olympics are held. The participants here take part in bullock cart racing, tug of war, tractor racing and other weird competitions.
คำที่แนะนำ
acrobatics - ปาหี่
annually - ตาปี
apparently - กระจ่าง
to attempt - พยายาม
to attract - จูงใจ
bizarre - มหัศจรรย์
burly - แข็งแกร่ง
check out - เช็คเอาท์
a contest - การต่อสู้
craziness - ความบ้า
a diaspora - พลัดถิ่น
entertainment - มหรสพ
to enthrall - ขังไว้
to entice - ล่อ
an event - เหตุการณ์
an extension - การแผ่ออก
feudal - เกี่ยวกับระบบศักดินา
for one - สำหรับหนึ่ง
get set - ตั้งค่า
head over - มุ่งหน้าไป
mental - ทางใจ
miss out - ตกหล่น
to nurture - บำรุง
an owner - เจ้าของ
predominantly - อย่างเด่น
prime - สำคัญ
rural - เกี่ยวกับการเพาะปลูก
a warning - การเตือน
weird - แปลก

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип