2:11
โพสต์แล้ว 14 August 2015
Red crabs
or
продолжительность: 2:11
Posted on 14 August 2015
คำอธิบาย
Every year red crabs come to the Cuban Caribbean coast to lay eggs. Watch this fantastic video from a BBC TV show.
рубрики:
Animals, Ocean
คำที่แนะนำ
adrift - เคว้งคว้าง
to breathe - หายใจ
to breed - สืบพันธุ์
cover - ปก
a crab - ปู
a creature - สัตว์
to emerge - อุบัติ
a female - หญิง
to hit - ตี
a hole - รู
larvae - ดักแด้
to let - อนุญาต
migration - การท่องเที่ยวไป
mind - ใจ
a pouch - กระเป๋า
to sweep - ปัดถู
tiny - จิ๋ว
to trigger - ไก