4:30
โพสต์แล้ว 25 April 2014
Peppa Pig: Recycling

Peppa Pig: Recycling

or
продолжительность: 4:30
Posted on 25 April 2014
คำอธิบาย
In this video, Peppa and her family will tell you about recycling.
рубрики:
Peppa Pig
คำที่แนะนำ
a bottle - ขวด
a box - กล่อง
breakfast - อาหารเช้า
empty - เปล่า
hooray - ไชโย
noise - รณ
quiet - เงียบ
a recycle - ทำให้นำมาใช้ประโยชน์ได้อีก
a recycling - การทำให้นำมาใช้ประโยชน์ได้อีก
rubbish - สวะ
rusty - โกรธ
to throw - โยน
tin - ดีบุก
a turn - ตา

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English