5:13
โพสต์แล้ว 12 ธันวาคม 2014
Vocabulary related to Work
(part 2)

Vocabulary related to Work
(part 2)

or
продолжительность: 5:13
опубликовано 12 ธันวาคม 2014
คำอธิบาย
In this video lesson, Rebecca tells about words related to career, professional activity, job search and so on.
рубрики:
EngVid, Business English
คำที่แนะนำ
to dismiss - ยกเลิก
to fire - ยิง
performance - วิธาน
to quit - เลิก
redundant - ฟุ่มเฟือย
to resign - ยอม
a resignation - การลาออก
to restructure - ปรับโครงสร้าง
to retire - เกษียณ
to terminate - ยุติ