5:26
โพสต์แล้ว 14 พฤศจิกายน 2014
Vocabulary related to Work
(part 1)

Vocabulary related to Work
(part 1)

or
продолжительность: 5:26
Posted on 14 พฤศจิกายน 2014
คำอธิบาย
In this video lesson, Rebecca tells about words related to career, professional activity, job search and so on.
рубрики:
EngVid
คำที่แนะนำ
an ad - การโฆษณา
an applicant - ผู้ขอ
to apply - ใช้
an arrow - ศร
a branch - สาขา
a department - กรม
divided - แบ่ง
a division - หมวด
an employee - ลูกจ้าง
employment - อาชีพ
to hire - เหมา
interview - การสัมภาษณ์
placed - วาง
to promote - ส่งเสริม
a raise - ยก
to refer - อ้างอิง
to retrain - สั่งสอนขึ้นใหม่
to seek - ขอ
to submit - เสนอ
to transfer - โอน

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English