4:6
โพสต์แล้ว 13 มีนาคม 2014
Expressing your reaction with “what” and “how”

Expressing your reaction with “what” and “how”

or
продолжительность: 4:6
Posted on 13 มีนาคม 2014
คำอธิบาย
In this video, Rebecca will show how you can easily express positive or negative reactions to various events, news, people, and so on.
рубрики:
EngVid
คำที่แนะนำ
an actor - กรรตุ
to add - เพิ่ม
an adjective - คุณศัพท์
awful - เหลือร้าย
bad - เลว
basic - เกี่ยวกับฐาน
common - สามัญ
a context - สิ่งแวดล้อม
to describe - บรรยาย
a disaster - พิบัติ
a dress - เสื้อ
easy - ง่าย
an emotion - อารมณ์
an event - เหตุการณ์
an exclamation - การเปล่งเสียง
an exclamations - การเปล่งเสียง
experience - ประสบการณ์
to express - เปล่ง
expression - การแสดงความคิด
to follow - เจริญรอย
frustrating - เป็นกำจัด
gorgeous - งดงาม
to happen - ขึ้น
to hear - ได้ยิน
a honeymoon - การดื่มนำ้ผึ้งพระจันท์
horrible - สยดสยอง
to learn - เรียน
light - เบา
lovely - สวยงาม
a mark - เครื่องหมาย
to marry - แต่งงาน
a month - เดือน
negative - เชิงลบ
nice - ดี
nonsense - เรื่องไร้สาระ
a noun - คำชื่อ
obviously - โท่
positive - บวก
rather - ค่อนข้าง
a reaction - ปฏิกิริยา
to remember - จำ
response - การตอบ
romantic - เพ้อฝัน
rude - หยาบ
sad - เสียใจ
serious - ร้ายแรง
shame - หิริ
a singer - คายกคณะ
sunset - ตะวันตก
surprise - การทำให้ประหลาดใจ
sweet - หวาน
talented - มีความสามารถ
terrible - เหลือร้าย
tragic - อนาถ
a view - ทิวทัศน์
wonderful - มหัศจรรย์

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип