1:16
โพสต์แล้ว 14 August 2015
Reading in toilet
or
продолжительность: 1:16
Posted on 14 August 2015
คำอธิบาย
Until fairly recently Russians were the most avid readers in the world. However today they are buying and reading fewer books. This decrease in demand has become a real problem for bookstores.
рубрики:
โฆษณา
คำที่แนะนำ
to attain - บรรลุ
available - หาง่าย
a case - กรณี
chain - โซ่
a decrease - การบรรเทา
demand - อุปสงค์
fewer - น้อยก่วา
following - ที่ติดไป
a household - ครัวเรือน
importance - การวางมาด
increase - ดอกเบี้ย
malls - ที่เดินเล่นสาธารณะ
promotion - การเลื่อนตำแหน่ง
to remind - เตือน
response - การตอบ
a shopper - ผู้ซื้อของ
a WC - ห้องน้ำ
wide - กว้างขวาง

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English