1:59
โพสต์แล้ว 20 มกราคม 2016
Pink song
or
продолжительность: 1:59
Posted on 20 มกราคม 2016
คำอธิบาย
This is a cheerful and positive song that not only pink colour lovers will enjoy.
рубрики:
Kid songs
คำที่แนะนำ
a ballerina - นางระบำ
bright - สดใส
to choose - เลือก
to color - สี
to dance - เต้นรำ
a dress - เสื้อ
a flamingo - นกกระเรียน
hard - ยาก
lawn - ลาน
pink - สีชมพู
a princess - ระเด่น
a rainbow - รุ้ง
rose - กุหลาบ
a shade - สี
to sing - ร้องเพลง
sing along - ร้องตาม
sing out - ร้องเพลง
a song - เพลง
stir up - กระตุ้นเตือน
a toe - หัวแม่เท้า