1:33
โพสต์แล้ว 3 August 2015
Pharrell Williams’ address to the world leaders

Pharrell Williams’ address to the world leaders

or
продолжительность: 1:33
Posted on 3 August 2015
คำอธิบาย
The well-known American musician and producer Pharrell Williams addressed the world leaders asking them to pay attention to the issues of global warming and unemployment.
рубрики:
Celebrities
คำที่แนะนำ
an agenda - ระเบียบวาระการประชุม
bring together - ประสานงาน
a continent - ทวีป
count on - ยึดเหนี่ยว
a deal - การซื้อขาย
an employer - บริษัทว่าจ้าง
existence - ชาติ
generation - รุ่น
government - รัฐบาล
green - สด
make a difference - สร้างความแตกต่าง
make sure - ตรวจสอบให้แน่ใจ
opportunity - คราว
passionate - หลงใหล
a planet - ดาวเคราะห์
skill - ฝีมือ
to stage - แสดงละคร
sustainable - ที่ยั่งยืน
to threaten - ขู่
unique - พิเศษ

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип