4:49
โพสต์แล้ว 21 มกราคม 2013
Peppa Pig: Hide and Seek
or
продолжительность: 4:49
Posted on 21 มกราคม 2013
คำอธิบาย
Peppa Pig is a British animated television series.This is a very funny cartoon which is going to be interesting not only to kids, but also to some adults. Intelligible dialogues and light-hearted plot make it quite easy and funny to work with this video.
рубрики:
Peppa Pig
คำที่แนะนำ
a basket - ตะกร้า
to count - นับ
a curtain - ม่าน
to finish - สำเร็จ
hide-and-seek - เกมซ่อนหาของเด็ก
just in time - ทันเวลาพอดี
newspaper - หนังสือพิมพ์
noise - รณ
strange - แปลก
a turn - ตา
upstairs - ข้างบน
to wonder - พิศวง

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип