4:30
โพสต์แล้ว 9 มีนาคม 2017
Peppa Pig: Camping

Peppa Pig: Camping

or
продолжительность: 4:30
Posted on 9 มีนาคม 2017
คำอธิบาย
The Pig family goes camping, but when Daddy finally manages to set up the tent, it turns out that it is too small for everyone to fit in. Daddy has to sleep outside, and everything would be just fine if it wasn't for the bad weather. But Daddy Pig is a true pro at camping, so he is going to be perfectly fine... isn't he?
рубрики:
Peppa Pig
คำที่แนะนำ
bedtime - เวลานอน
a campfire - กองไฟที่จุดไว้ในที่พักในป่า
to carry - พก
to collect - เก็บ
easy as pie - ง่ายเหมือนพาย
an expert - วิทยากร
to forget - ลืม
further - ไกล
to grow - ขึ้น
lovely - สวยงาม
make a fire - จุดไฟ
make into - ใส่เข้าไป
to mean - หมายความ
to move - ย้าย
nature - ธรรมชาติ
never mind - ไม่เป็นไร
noise - รณ
of course - ย่อม
outside - ภายนอก
an owl - นกเค้าแมว
a pole - ขั้วโลก
rub together - ถูกัน
to rumble - คะนอง
to snore - กรน
splendid - วิเศษ
a stick - ก้าน
a tent - เต็นท์
worry - กังวล

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English