4:29
โพสต์แล้ว 18 มกราคม 2016
Peppa Pig: The Tree House
or
продолжительность: 4:29
Posted on 18 มกราคม 2016
คำอธิบาย
Grandpa Pig built a wonderful tree house for Peppa and George.
рубрики:
Peppa Pig
คำที่แนะนำ
as long as - ตราบเท่า
climb in - ปีน
come into - เข้ามา
come out - ขึ้น
a cookie - คุกกี้
a curtain - ม่าน
easy - ง่าย
to fit - ปรับปรุง
go in - รี่เข้าใส่
go inside - เข้าไปภายใน
homemade - ทำที่บ้าน
I see - ฉันเข้าใจ
little one - เล็ก ๆ น้อย ๆ
muddy - แฉะ
nice - ดี
of course - ย่อม
pay a visit - เยือน
secret - ลับ
silly - โง่
surprise - การทำให้ประหลาดใจ
thank you - ขอขอบคุณ
a tummy - ท้อง
to visit - เยี่ยม
a visitor - อาคันตุกะ
to whisper - กระซิบ