4:29
โพสต์แล้ว 12 มีนาคม 2014
Peppa Pig: Spring
or
продолжительность: 4:29
Posted on 12 มีนาคม 2014
คำอธิบาย
Spring came to Peppa Pig's town, and to celebrate this event, Grandpa Pig decided to organise a chocolate egg hunt for Peppa and her friends.
рубрики:
Peppa Pig
คำที่แนะนำ
baby - ทารก
a beak - จมูก
a branch - สาขา
a Bush - พุ่ม
careful - ระมัดระวัง
a chick - เจี๊ยบ
a chicken - ไก่
an ear - หู
easily - ง่ายดาย
an egg - ไข่
exciting - โลดโผน
fluffy - ปุย
a garden - สวน
to grow - ขึ้น
to hatch - ฟัก
a helping - การช่วยเหลือ
hidden - ลี้ลับ
to hide - แฝง
hooray - ไชโย
a hunt - การล่า
a lad - หนุ่ม
leafy - เขียวไปด้วยใบ
middle - ส่วนกลาง
a mouth - ปาก
to pick - เลือก
a plant - พืช
a pot - หม้อ
to pretend - ทำท่า
to promise - รับปาก
ready - แล้ว
round - หมุนเวียน
to sing - ร้องเพลง
a smell - กลิ่น
soon - เร็ว
spring - สปริง
a springtime - ฤดูใบไม้ผลิ
to stay - คอย
to step - ก้าว
a straw - ปล้องหญ้า
a tummy - ท้อง
to wish - ต้องการ
to wonder - พิศวง