4:29
โพสต์แล้ว 29 กันยายน 2014
Peppa Pig: Pancakes

Peppa Pig: Pancakes

or
продолжительность: 4:29
Posted on 29 กันยายน 2014
คำอธิบาย
In this episode of the funny animated film about Peppa Pig, we will watch the cheerful piggies cook pancakes.
рубрики:
Peppa Pig
คำที่แนะนำ
to add - เพิ่ม
batter - ปะทะ
a bowl - ขัน
chance - โอกาส
to cook - หุง
to drop - เลื่อน
to flip - หยิก
grumpy - ไม่พอใจ
to leave - ปล่อย
to plan - วางแผน
to pour - เท
to reach - บรรลุ
shame - หิริ
a stir - การกวน
syrup - น้ำเชื่อม

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English