4:29
โพสต์แล้ว 9 October 2014
Peppa Pig: Gym Class
or
продолжительность: 4:29
Posted on 9 October 2014
คำอธิบาย
In this episode, Peppa and her friends are going to Grampy Rabbit's gym class.
рубрики:
Peppa Pig
คำที่แนะนำ
an athlete - นักกีฬา
a beam - คาน
to exercise - ออกกำลัง
an explorer - ผู้วินิจฉัย
fond - รัก
gym - โรงพละ
a kit - ชุด
naughty - ซน
an ought - ควร
to pretend - ทำท่า
to unwrap - แกะ
a vault - อุโมงค์
to wobble - วอกแวก