4:29
โพสต์แล้ว 14 มีนาคม 2016
Peppa Pig: Daddy Gets Fit
or
продолжительность: 4:29
Posted on 14 มีนาคม 2016
คำอธิบาย
Daddy Pig decided to do some physical training and shape up.
рубрики:
Peppa Pig
คำที่แนะนำ
at least - อย่างน้อยที่สุด
at the same time - ควบกัน
be away - ไม่อยู่
to bend - โค้ง
a bicycle - รถจักรยาน
to cheat - โกง
to cycle - รอบ
exercise - แบบฝึกหัด
get fit - พอดี
hard work - การทำงานอย่างหนัก
a hill - เขา
impossible - เหลือวิสัย
make sure - ตรวจสอบให้แน่ใจ
naughty - ซน
noisy - ดัง
to overdo - หักโหม
to pretend - ทำท่า
to push - กด
to ride - ขี้ม้า
slow down - ชะลอ
to stretch - ยืด
strong - แข็งแรง
a toe - หัวแม่เท้า
to touch - แตะ
to worry - กังวล