4:29
โพสต์แล้ว 9 พฤษภาคม 2016
Peppa Pig: Chloe’s Puppet Show

Peppa Pig: Chloe’s Puppet Show

or
продолжительность: 4:29
Posted on 9 พฤษภาคม 2016
คำอธิบาย
Peppa and her family set out to visit Uncle Pig, Auntie Pig and their daughter Chloe.
рубрики:
Peppa Pig
คำที่แนะนำ
to arrive - ปรากฏ
be about to - กำลังจะ
completely - ครบถ้วน
a cousin - ลูกพี่ลูกน้อง
delicious - อร่อย
to expect - คาด
fall asleep - หลับไป
fantastic - กึกกือ
to forget - ลืม
fun - ความขบขัน
to happen - ขึ้น
to hear - ได้ยิน
hurray - เย่
in every way - ด้วยประการทั้งปวง
in front of - ต่อหน้า
loudly - ลั่น
lunch - อาหารกลางวัน
pointy - แหลม
puppet - หุ่น
puppet show - การแสดงหุ่นเชิด
ready - แล้ว
scary - น่ากลัว
see you later - เห็นคุณในภายหลัง
to snore - กรน
to start - ตั้งต้น
a tummy - ท้อง
to visit - เยี่ยม
to wait - รอ
would like - อยากจะ