4:58
โพสต์แล้ว 22 พฤษภาคม 2019
7 Most Useful English Phrasal Verbs with “GET”
(part 2)

7 Most Useful English Phrasal Verbs with “GET”
(part 2)

or
продолжительность: 4:58
опубликовано 22 พฤษภาคม 2019
คำอธิบาย
Ali is an English teacher from the UK. In his lessons, he covers topics important for all learners so that it becomes simply unreal to forget something!
Learn the 7 most useful English phrasal verbs with "GET" in today's class!
рубрики:
Papa Teach Me
คำที่แนะนำ
a long time - เวลานาน
angry - โกรธ
annoyed - รำคาญ
be about - เกี่ยวกับ
crazy - บ้า
exciting - โลดโผน
expression - การแสดงความคิด
flight - การบิน
get around to - ไปรอบ ๆ
get in - เข้าไป
get to - ติดต่อ
go back - ประหวัด
to happen - ขึ้น
meaning - เป้าหมาย
a plane - เครื่องบิน
recently - สดๆ ร้อนๆ
sick - ป่วย
specifically - เฉพาะ