3:00
โพสต์แล้ว 7 June 2018
Words and expressions for summer
(part 1)

Words and expressions for summer
(part 1)

or
продолжительность: 3:00
Posted on 7 June 2018
คำอธิบาย
Ali is an English teacher from the UK. In his lessons, he covers topics important for all learners so that it becomes simply unreal to forget something! Finally it's summer, and to help you during the warm days, Ali prepared some useful summer expressions. In the first part, Ali will talk about the rainy weather and what happens when the sun finally comes out. P.S. Knowing which expression helped Bruce Willis's hero figure out criminals in Die Hard-3? The answer is in this video!
рубрики:
Papa Teach Me
คำที่แนะนำ
as soon as - เร็วเท่าๆกัน
burned - ย่าง
chuck it down - เช็ดมันลง
come out - ขึ้น
commonly - ปกติ
to disappear - หาย
glow - แสงที่เปล่งออกมา
to happen - ขึ้น
lucky - เฮง
painful - เจ็บปวด
piss down - ปัสสาวะลง
pour down - เทลง
rainy - เปียกฝน
to rob - ปล้น
to sunbathe - อาบแดด
tag along - แท็กพร้อม
take advantage of - ใช้ประโยชน์จาก
tanned - ดำขำ
to throw - โยน
a vault - อุโมงค์

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English