1:39
โพสต์แล้ว 27 กรกฎาคม 2014
Selfish people live longer
(Other woman)

Selfish people live longer
(Other woman)

or
продолжительность: 1:39
Posted on 27 กรกฎาคม 2014
คำอธิบาย
An amusing scene from the comedy "Other woman" with Cameron Diaz, in which the heroine finds out that her boyfriend was cheating on her - he concealed that he was married.
рубрики:
Other woman
คำที่แนะนำ
a charisma - พรสวรรค์
doomed - ถึงเคราะห์กรรม
fit - พอดี
marriage - วิวาห์
to meet - พบ
negative - เชิงลบ
selfish - เพื่อประโยชน์ของตัว
to wreck - ทำลาย

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English