1:57
โพสต์แล้ว 14 กันยายน 2014
Checkmate, my darling
(Only Lovers Left Alive)

Checkmate, my darling
(Only Lovers Left Alive)

or
продолжительность: 1:57
Posted on 14 กันยายน 2014
คำอธิบาย
"Only Lovers Live Alive" is a film by Jim Jarmusch about the life of modern vampires.
рубрики:
Only Lovers Left Alive
คำที่แนะนำ
an ass - ตูด
to bet - เดิมพัน
bloody - กระหายเลือด
brutal - โหดร้าย
delicious - อร่อย
to distract - ทำให้เขว
especially - เฉพาะ
frankly - เปิดเผย
hero - พระเอก
negative - เชิงลบ
to plant - ปลูก
pompous - ผึ่งผาย
a queen - ราชินี
ruthless - เหี้ยม
a spot - จุด
a survivor - เดนตาย