6:30
โพสต์แล้ว 17 April 2018
One Amazing Day: Zebras

One Amazing Day: Zebras

or
продолжительность: 6:30
Posted on 17 April 2018
คำอธิบาย
Zebras are roaming animals that don't have permanent dwelling areas as such and that migrate depending on the location of fresh grass. Sometimes zebras' path is obstructed by rivers that are only able to be crossed by swimming. The water harbours a deadly threat, but it is not only the predators that are dangerous: the flow itself may turn out an even bigger obstacle, especially for young zebras.
คำที่แนะนำ
an attack - การถล่ม
challenge - การท้าทาย
constantly - นิจศีล
danger - อันตราย
every bit of - ทุกบิต
to face - เผชิญหน้า
fresh - สด
give up - เลิก
grow in - เติบโตขึ้น
to handle - จัดการ
heat up - อุ่น
highland - เขตภูเขา
it turns out - มันจะเปิดออก
an obstacle - อุปสรรค
on the move - ในขณะเดินทาง
on the verge of - หมิ่น
particular - เจาะจง
to pour - เท
to present - แสดง
stand in someone's way - ยืนอยู่ในทางของใครบางคน
strength - แรง
surely - มั่นใจ
threat - คำขู่
way out - ไกลโข

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English