4:9
โพสต์แล้ว 19 พฤษภาคม 2018
One Amazing Day: Three-toed sloth

One Amazing Day: Three-toed sloth

or
продолжительность: 4:9
Posted on 19 พฤษภาคม 2018
คำอธิบาย
Three-toed sloths are mammals of the family Bradypodidae. Overall, there are four species of sloths in the family, with all of them dwelling in Central America and in the northern region of South America. Their hobby is hanging on the crown of a tree in the rainforest. Their big, sharp claws prevent them from falling off the tree. Sloths sleep 15 hours a day, but even when awake, they move quite slowly.
คำที่แนะนำ
as they say - ตามที่พวกเขากล่าว
at one's best - ที่ดีที่สุด
comatose - มึนตึง
a cub - ทารก
high tide - กระแสน้ำแรง
look for - หา
mate - เพื่อน
to nurse - พยาบาล
off the coast - นอกชายฝั่ง
oppressive - กดขี่
potential - ศักยะ
pretty much - สวยมาก
quite - ทีเดียว
to rouse - ปลุก
sadly - เศร้า
slothful - เกียจคร้าน
the only - เพียง
tiny - จิ๋ว
tropics - เขตร้อน
why not - ทำไมไม่

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English