8:8
โพสต์แล้ว 1 April 2018
One Amazing Day: Iguanas

One Amazing Day: Iguanas

or
продолжительность: 8:8
Posted on 1 April 2018
คำอธิบาย
Galapagos Islands are home to amazing marine iguanas. Every morning they lounge on the rocks to warm themselves in the sun and revitalise themselves. However, the snakes dwelling nearby may pose a serious danger to marine iguanas. They are not strong enough to deal with adult iguanas, so they pick newborns as their prey.
คำที่แนะนำ
an achievement - อิทธิ
adult - ผู้ใหญ่
an ambush - การซุ่มทำร้าย
to bury - เลิก
to crawl - คลาน
a creature - สัตว์
dangerous - วิกฤต
to detect - สืบหา
to emerge - อุบัติ
an enemy - ศัตรู
escape - หนี
a glimpse - การมองแวบเดียว
isolated - เปลี่ยว
keep one's nerve - เก็บประสาทไว้
lap up - ตักขึ้น
make a decision - ตัดสินใจ
marine - นาวิก
movement - ขบวนการ
muscle - กล้าม
on alert - เตือน
opportunity - คราว
soak up - อุ้ม
to sprawl - แผ่กิ่งก้านสาขา
supercharged - ที่ได้ถูกใส่มากเกินไป
trouble - กลุ้มอกกลุ้มใจ
underground - ใต้ดิน
unusual - แปลกปลอม
warm up - อุ่นเครื่อง

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English