0:51
โพสต์แล้ว 6 พฤศจิกายน 2017
Jamie Oliver: How to juice citrus fruits

Jamie Oliver: How to juice citrus fruits

or
продолжительность: 0:51
опубликовано 6 พฤศจิกายน 2017
คำอธิบาย
James Trevor "Jamie" Oliver is an English chef, restaurateur, TV host and populariser of home cooking. He wrote several well-known books on cooking. In this reel, Jamie will show how to juice citrus fruits to get maximum juice from them.
рубрики:
Jamie Oliver, Food
คำที่แนะนำ
absolutely - เป็นมั่นเป็นเหมาะ
amount - จำนวน
break down - พังพินาศ
catch - จับ
citrus - ไม้เช่นมะนาว
to cut - ตัด
get something going - ได้รับสิ่งที่จะไป
in half - ครึ่งหนึ่ง
inside - ภายใน
a lime - มะนาว
to roll - ม้วน
show - แสดง
skin - ผิว
sort of - การจัดเรียง
to squeeze - บีบ
structure - โครงสร้าง