2:3
โพสต์แล้ว 20 February 2014
How olympians have changed (1924-2014)

How olympians have changed (1924-2014)

or
продолжительность: 2:3
Posted on 20 February 2014
คำอธิบาย
Winter Olympic Games have significantly changed over their 90-year history, and along with them, the sportsmen and sportswomen have changed as well.
คำที่แนะนำ
average - ธรรมดา
to base - ตั้งฐาน
a bell - ระฆัง
bulky - ใหญ่
to cause - บันดล
to compare - เปรียบเทียบ
to compete - แข่งขัน
competitive - ซึ่งแข่งขันกัน
a counterpart - สำเนา
a curve - การเลี้ยวโค้ง
a decrease - การบรรเทา
to deem - ถือว่า
to distribute - จำหน่าย
to dominate - ครอบงำ
dramatically - เป็นคุ้งเป็นแคว
drastically - ฮวบ
to evolve - คาย
to excel - สันทัด
extremely - เหลือแสน
a fitness - ความเหมาะ
a foot - เท้า
a grip - การกำ
to grow - ขึ้น
height - ภูเขา
to increase - เพิ่ม
incredibly - เหลือเชื่อ
a jump - กระโดด
a length - ความยาว
measured - ที่ได้ไตร่ตรองแล้ว
middle - ส่วนกลาง
past - อดีตกาล
to prove - พิสูจน์
pursuit - อาชีพ
to require - ต้องการ
a scientist - นักวิทยาศาสตร์
a ski - สกี
skinny - ผอม
steady - มั่นคง
stocky - แข็งแรง
thin - บาง
an underweight - ความหนักน้อย
a variable - ตัวแปร
visible - ชัดเจน
to weed - ดาย
weight - น้ำหนัก
weird - แปลก