3:21
โพสต์แล้ว 6 April 2018
An Old Friend
(Starting Out)

An Old Friend
(Starting Out)

or
продолжительность: 3:21
Posted on 6 April 2018
คำอธิบาย
Starting Out” is a series of video lessons produced by an international organization British Council. This series is for people who are just starting to learn English.
In this issue, Sammy offers Julia to change plans for the evening and visit his old school friend. It seems that Sammy's story is a little confusing to Julia...
рубрики:
Starting Out
คำที่แนะนำ
a little bit - งูๆ ปลาๆ
a lot - บานแบะ
brilliant - สุกใส
chance - โอกาส
city centre - ใจกลางเมือง
a cook - พ่อครัว
do sport - เล่นกีฬา
to explain - อธิบาย
fantastic - กึกกือ
go fishing - ตกเบ็ด
go out - มอด
a guy - คนที่แต่งตัวประหลาด
retired - ถอนตัวออก
what about - แล้วล่ะ
what time - กี่โมง
wonderful - มหัศจรรย์

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English