2:59
โพสต์แล้ว 20 June 2015
Tess
(Ocean’s Eleven)
or
продолжительность: 2:59
Posted on 20 June 2015
คำอธิบาย
Ocean's friends understand that to fulfill their plan they need one more person.
рубрики:
Ocean's Eleven
คำที่แนะนำ
an assistant - ผช.
to bankrupt - ทำให้ฉิบหาย
brother-in-law - น้องเขย
a cage - กรง
to cheat - โกง
content - กระแสความ
fluent - คล่องแคล่ว
glad-hand - ดีใจที่มือ
to hit - ตี
a livelihood - การดำรงชีวิต
a lobby - ระเบียง
personally - ส่วนตัว
a portfolio - ตำแหน่งรัฐมนตรี
ruthless - เหี้ยม
to scare - หลอน
to seize - ยึด
a snit - snit
to spend - ใช้
suicidal - เกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย
a valet - คนรับใช้

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English