3:19
โพสต์แล้ว 25 มกราคม 2016
Song about OCDs
or
продолжительность: 3:19
Posted on 25 มกราคม 2016
คำอธิบาย
Rhett and Link is an American comedy duo consisting of Rhett James McLaughlin and Charles Lincoln "Link" Neal. They gained popularity mainly for their "viral" videos and low-budget advertising across the U.S.
рубрики:
Humour, Rhett and Link
คำที่แนะนำ
askew - เห
be done - เกม
drive insane - บ้าไดรฟ์
to enjoy - สนุก
to face - เผชิญหน้า
a frame - กรอบ
a hoodie - หมวก
to hope - หวัง
to organize - จัดตั้ง
out of sequence - ออกจากลำดับ
parentheses - วงเล็บ
a pill - ยา
to prepare - เตรียมพร้อม
to recognize - ยอมรับ
to remove - ถอด
a sideburn - SIDEBURN
sin - บาป
a slice - ชิ้น
a snack - อาหารว่าง
string - เชือก
take a break - พักสมอง
the rest of - ส่วนที่เหลือของ
unequal - เหลื่อมล้ำต่ำสูง
uneven - กระปุ่มกระป่ำ
unsolved - ยังไม่แก้
to worry - กังวล