1:7
โพสต์แล้ว 2 พฤษภาคม 2016
Barack Obama’s visit to the UK

Barack Obama’s visit to the UK

or
продолжительность: 1:7
Posted on 2 พฤษภาคม 2016
คำอธิบาย
Barack Obama made a final trip to the UK as the President of the United States.
рубрики:
Barack Obama, Politics
คำที่แนะนำ
to attend - ดูแล
be in good health - มีสุขภาพที่ดี
be on the cards - อยู่บนการ์ด
a beast - เดรัจฉาน
busy day - วันที่วุ่นวาย
a castle - ปราสาท
chance - โอกาส
to decide - ตัดสิน
driving - การขับขี่
a duchess - ขุนนาง
final - สุดท้าย
to forgo - ละเลย
a garden - สวน
have a look - ได้ดู
a helicopter - เฮลิคอปเตอร์
a husband - สามี
in favour of - ในความโปรดปรานของ
it looks like - ดูเหมือนว่า
to land - จับจอง
lunch - อาหารกลางวัน
membership - การเป็นสมาชิก
none other than - ไม่มีใครอื่นนอกจาก
prime minister - นายกฯ
private - เอกชน
the only one - เพียงผู้เดียว, เพียงคนเดียว
a trip - เที่ยว