5:18
โพสต์แล้ว 5 June 2018
A Dog’s Tale
(New Headway)

A Dog’s Tale
(New Headway)

or
продолжительность: 5:18
Posted on 5 June 2018
คำอธิบาย
Friends talk about the ghost of a dog that lives in their house. Of course, this is just a story, so everyone is having fun. But why does Matt look so tired the next morning?
рубрики:
New Headway
คำที่แนะนำ
a load of - โหลดของ
accident - อุบัติเหตุ
be silly - โง่
a cottage - กระท่อม
to destroy - ทำลาย
to exist - ดำรงอยู่
an explanation - วิสัชนา
fancy - จินตนาการ
for some reason - ด้วยเหตุผลบางอย่าง
frightening - ความขู่
funny - ตลก
a ghost - ผี
to happen - ขึ้น
horror film - หนังสยองขวัญ
if I were you - ถ้าฉันเป็นคุณ
to keep - เก็บ
logical - ตามหลักตรรกวิทยา
an owner - เจ้าของ
rubbish - สวะ
run away - กระเจิดกระเจิง
stupid - โง่
tired - เหนื่อย
turn off - ปิดสวิตช์
to warn - เตือน

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English