6:1
โพสต์แล้ว 16 มีนาคม 2016
Not Working Out
(New Headway)
or
продолжительность: 6:1
Posted on 16 มีนาคม 2016
คำอธิบาย
David's friends believe that he eats too much and can gain weight. That's why he decides to join a fitness club.
рубрики:
New Headway
คำที่แนะนำ
absolutely - เป็นมั่นเป็นเหมาะ
anyway - แต่อย่างใด
apparently - กระจ่าง
a balloon - ลูกโป่ง
boring - น่าเบื่อ
careful - ระมัดระวัง
competitive - ซึ่งแข่งขันกัน
exercise - แบบฝึกหัด
expensive - แพง
fit - พอดี
flabby - ป้อแป้
gym - โรงพละ
to increase - เพิ่ม
to join - ร่วม
to manage - จัดการ
membership - การเป็นสมาชิก
muscle - กล้าม
to offer - เสนอ
put on weight - ใส่น้ำหนัก
to start - ตั้งต้น
strength - แรง
tired - เหนื่อย
tiring - ทำให้เหน็ดเหนื่อย
trial - ทรมาน
unbelievable - เหลือเชื่อ