2:7
โพสต์แล้ว 6 กรกฎาคม 2017
Nature, the origin of happiness

Nature, the origin of happiness

or
продолжительность: 2:7
Posted on 6 กรกฎาคม 2017
คำอธิบาย
New joint research by the BBC and the University of California proved that the abilities of nature are much more enormous than it has ever been supposed: even watching documentaries about nature makes a person happier causing them to feel positive emotions. Make yourselves truly happy by discovering new things about the world that surrounds us!
рубрики:
Nature, Human body
คำที่แนะนำ
to affect - กระทบกระเทือน
amazing - น่าประหลาด
to cause - บันดล
contentment - นนท์
curiosity - ความสอดรู้สอดเห็น
data - ข้อมูล
especially - เฉพาะ
experience - พบเห็น
to explore - วินิจฉัย
findings - คำวินิจฉัย
incredible - เหลือเชื่อ
joy - ปิติ
low energy - พลังงานต่ำ
positive - บวก
powerful - แข็งแรง
to prove - พิสูจน์
to reduce - ลด
to reveal - เปิดเผย
scientific - วิทยาศาสตร์
significant - สำคัญ
somewhere else - ที่อื่น
study - วิจัย
wildlife - ธรรมชาติ
wonder - ความประหลาดใจ

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип