3:51
โพสต์แล้ว 23 June 2015
Muzzy In Gondoland
(part seven)
or
продолжительность: 3:51
Posted on 23 June 2015
คำอธิบาย
"Muzzy in Gondoland" is an English as a second language course for children, created by the BBC. Basically, it is an animated film featuring educational insets that familiarise the viewers with the basics of English in a simple, unobtrusive manner.
рубрики:
Muzzy in Gondoland
คำที่แนะนำ
busy - ยุ่ง
exercise - แบบฝึกหัด
have a bath - อาบน้ำ
have lunch - กินข้าวเที่ยง
hungry - หิว
a knee - เข่า
lunch - อาหารกลางวัน
a mouth - ปาก
see you - แล้วพบกันใหม่
a shoulder - ไหล่
a silly - โง่
a statue - ปฏิมา
a toe - หัวแม่เท้า

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип