6:18
โพสต์แล้ว 26 June 2014
Muzzy In Gondoland
(part one)
or
продолжительность: 6:18
опубликовано 26 June 2014
คำอธิบาย
"Muzzy in Gondoland" is an English as a second language course for children, created by the BBC. Basically, it is an animated film featuring educational insets that familiarise the viewers with the basics of English in a simple, unobtrusive manner.
рубрики:
Muzzy in Gondoland
คำที่แนะนำ
a bag - ถุง
beautiful - สวยงาม
brave - กล้า
clever - ฉลาด
computer - คอมพิวเตอร์
fat - อ้วน
a garden - สวน
a gardener - ชาวสวน
good afternoon - สวัสดี
good evening - สวัสดี
good morning - สวัสดี
good night - สวัสดี
a grape - องุ่น
hello - สวัสดี
how do you do - คุณจะทำอย่างไร
a king - กษัตริย์
a map - แผนที่
a motorbike - รถจักรยานยนตร์๋
a peach - พีช
a plum - พรุน
a princess - ระเด่น
a queen - ราชินี
strong - แข็งแรง
thank you - ขอขอบคุณ