2:11
โพสต์แล้ว 2 February 2015
Mulan: Meeting Mushu

Mulan: Meeting Mushu

or
продолжительность: 2:11
Posted on 2 February 2015
คำอธิบาย
This is a fragment from the animated feature film "Mulan" telling the story of a Chinese girl who dressed up as a man and went to the war. In this fragment, we will see Mulan meet a small dragon named Mushu (voiced over by Eddie Murphy).
рубрики:
คำที่แนะนำ
an ancestor - บรรพบุรุษ
an armor - เกราะ
aye - เสมอ
beyond - นอกจาก
a guardian - ร่มโพธิ์ร่มไทร
to heed - นำพา
a heifer - วัวสาว
manly - เข้มแข็ง
a penalty - โทษทัณฑ์
pleasurable - สนุกสนาน
serpentine - คดเคี้ยว

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English