3:00
โพสต์แล้ว 30 ธันวาคม 2017
Christmas with love from Mrs. Claus
(Christmas advert)

Christmas with love from Mrs. Claus
(Christmas advert)

or
продолжительность: 3:00
Posted on 30 ธันวาคม 2017
คำอธิบาย
Christmas with love from Mrs. Claus is a traditional Christmas advertisement by Marks & Spencer. In this video you will get to know a new symbol of Christmas holidays, Mrs. Claus, who happens to be not just Santa's wife!
рубрики:
โฆษณา, New Year
คำที่แนะนำ
a lot - บานแบะ
angry - โกรธ
come on - เร็วๆ เข้า
easily done - ทำได้ง่าย
to forget - ลืม
fun - ความขบขัน
get out - ออก
happy - ยินดี
keep away - ระวังอย่าเข้าไปใกล้
last-minute - นาทีสุดท้ายในระยะเวลาที่สำคัญ
Merry Christmas - เมอร์รี่คริสมาสต์
mince pie - พายสับ
pickle - ของดอง
quiet - เงียบ
a request - คำร้องทุกข์
sometimes - บางที

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип