1:58
โพสต์แล้ว 31 August 2014
Moving atoms
(part two)
or
продолжительность: 1:58
опубликовано 31 August 2014
คำอธิบาย
Researchers at IBM decided to make the smallest film in the world. The thing is, that leading roles in the film will be played by atoms.
рубрики:
Atoms
คำที่แนะนำ
a centigrade - เซนติเกรด
data - ข้อมูล
to fascinate - จรุง
feedback - การตอบกลับ
a groundwork - รากฐาน
to hold - ถือ
imagination - จินตนาการ
to join - ร่วม
location - ตำแหน่งที่ตั้ง
a needle - เข็ม
noise - รณ
to position - วางตัว
to scan - พิจารณา
scratchy - กระท่อนกระแท่น
a spur - เดือย
storage - การเก็บรักษา
to switch - เฆี่ยน
a tip - ปลาย