1:00
โพสต์แล้ว 22 กรกฎาคม 2015
A minute of motivation
or
продолжительность: 1:00
Posted on 22 กรกฎาคม 2015
คำอธิบาย
Nicholas Vujicic is an Australian Christian evangelist and motivational speaker born with tetra-amelia syndrome, a rare disorder characterized by the absence of arms and legs. Having a hard time in childhood because of his disability, he actually learnt to live with his defect sharing his experience with other people and becoming a famous motivational speaker.
рубрики:
Motivation, Celebrities
คำที่แนะนำ
to achieve - บรรลุ
to believe - เชื่อ
to compare - เปรียบเทียบ
everyone - ใครๆ
a goal - เป้าหมาย
mountain - ภูเขา
a tantrum - ความโมโหโทโส
underneath - ข้างใต้
a way - ทาง
work out - มั่ว

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип