1:31
โพสต์แล้ว 4 กันยายน 2017
Monument to the Battle of the Nations in Leipzig

Monument to the Battle of the Nations in Leipzig

or
продолжительность: 1:31
Posted on 4 กันยายน 2017
คำอธิบาย
The monument to the Battle of the Nations is one of the main attractions of the city of Leipzig and the most massive monument on European soil. It was erected one hundred years after the battle in which the coalition of Russian, Austrian, Prussian and Swedish armies defeated the army of the French emperor Napoleon Bonaparte and his allies.
คำที่แนะนำ
an ally - พันธมิตร
armed forces - พลากร
awe - ความกลัว
base - ฐาน
a battle - ศึก
to circle - บินวน
common - สามัญ
to complete - กรอก
an enemy - ศัตรู
faith - ศาสนา
fallen - ตก
to fight - สู้
a giant - ยักษ์
a guard - ยาม
inside - ภายใน
to inspire - แดดาล
location - ตำแหน่งที่ตั้ง
name after - ชื่อหลัง
past - อดีตกาล
quality - คุณภาพ
to remind - เตือน
to represent - แทน
scale - ขนาด
structure - โครงสร้าง
take place - อุบัติ
tear down - น้ำตาตก
troops - พยุหยาตรา
watch over - ระแวดระวัง

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип